AEKsombann / ช่างซ่อมบ้าน ช่างเอก 087-515-7230    ID line : aekfebbic

AEKsombann / ช่างซ่อมบ้าน ช่างเอก 087-515-7230    ID line : aekfebbic

เมนู

ผลงานการติดตั้ง สุขภัณฑ์ชักโครก

ผลงานซ่อม ท่อน้ำรั่วตามจุดต่างๆภายในและภายนอก

  ค่าน้ำสูง ปั๊มน้ำไม่หยุดทำงาน น้ำไม่ไหลหรือไหลเบา สาเหตุดังกว่าเกิดจากปัญหาอาการน้ำรั่ว ท่อน้ำแตก ไม่ว่าจะรั่วบริเวณไหนทีมงานสามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทุกท่านได้   

ผลงานรื้อถอน ติดตั้งอ่างล้างมือและเปลี่ยนอุปกรณ์

- งานรื้อถอนและติดตั้งอ่างล้างมือ

- งานเปลี่ยนก๊อกน้ำ

- งานเปลี่ยนสายน้ำดี

- งานเปลี่ยนสะดืออ่างและชุดท่อน้ำทิ้ง

- งานเปลี่ยนชุดท่อน้ำทิ้ง  

ผลงานรื้อถอน ติดตั้งอ่างล้างจาน และเปลี่ยนอุปกรณ์

- งานรื้อถอนและติดตั้งอ่างล้างจาน

- งานเปลี่ยนก๊อกน้ำ

- งานเปลี่ยนสายน้ำดี

- งานเปลี่ยนสะดืออ่าง

- งานเปลี่ยนชุดท่อน้ำทิ้ง